Toteutimme YITn ja Caverionin kanssa yhteystyössä neuvottelullisella kilpailumenettelyllä yleissuunnitelma/rakennuslupatasoisen suunnitelman Sodankylän hyvinvointikeskukseksi. Kohde oli elinkaarihanke. Hankken toiminnot: henkilöstöravintoja ja asiakaskahvio, päivystysvastaanotto, lääkärien ja hoitajien vastaanotto, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut, neuvola, perheneuvola, kotisairaala, suun terveydenhuolto ja välinehuolto, fysioterapia, työterveyshuolto, lääkekeskus, apuvälinekeskus, laboratorio, kuvantaminen ja kuntoutusvuodeosasto.