Tähti-Set Oy:n kilpailuehdotus Nokian seurakunnan siunauskappeliksi vuodelta 2007.