F-siipi on tällä hetkellä toteutussuunnitteluvaiheessa. Uusi rakennus tulee sijoittumaan Taysin kampuksen keskialueelle nykyisen M-rakennuksen paikalle.
Rakennukseen sijoittuu kliinisen isotooppilaboration tilat sekä hematologian poliklinikka ja vuodeosasto.