Kirkkonummen Hyvinvointikeskuksen urakoitsijan valinta on tehty, työmaavaihe alkaa loppuvuodesta 2019. Hyvinvointikeskus valmistuu keväällä 2022.
Sisältää akuutti- ja kiireettömän vastaanoton, kuvantamisen, laboratoriopalvelut, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen ja apuvälineyksikön, äitiys-, lasten- ja perheneuvolat, ikäihmisten palvelut ja perhepalvelut.