Jorvin sairaalan uusi osastorakennus täydentää sairaalakampusta ja uusii Jorvin sairaalan pääsisäänkäynnin. Sen tavoitteena on rakentaa yhtenäiset, toimintaa tukevat tilat erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Uudisrakennus sijoittuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jorvin sairaala-alueelle Espooseen. Siihen siirtyy somaattinen vuodeosastotoiminta, synnytystoiminta, lasten vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminta, synnyttäneiden vuodeosasto sekä kuvantamisen tilat.
Suunnitteluyhteistyössä arkkitehtiryhmä TRIANGELI: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja Uki Arkkitehdit Oy