Hanke sisältää vuonna 1976 valmistuneen K-leikkausosaston ja sen alapuolisten tilojen peruskorjauksen.

Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosastot sekä rakennetaan tilat sydänkeskukselle ja laboratoriolle.
Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia. Uudet leikkaussalit soveltuvat jatkossa kaikkien potilasryhmien hoitoon ja tavoitteena on myös nostaa leikkaussalien tehokkuutta.

Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy