Y-Laajennus käsittää seuraavat toiminnot ja hoitoyksiköt: yhteispäivystys, päiväkirurgia, preoperatiivinen poliklinikka, 2 vuodeosastoa ja sydänvalvontatilat sekä auditorio- ja koulutustilat. Suunnittelun lähtökohtia olivat potilaan näkökulma sekä hoitoketjujen nopeus ja joustavuus. Y-laajennukseen sijoittuu useita eri hoitoyksiköitä, joiden väliset hyvät yhteydet takaavat hoitoprosessien sujuvuuden. Tavoitteiden saavuttaminen varmistettiin huolellisella suunnittelulla ja simuloinneilla.