E-rakennuksen kahteen kerrokseen on koottu kaikki munuaispotilaiden palvelut eli munuaiskeskus, joka koostuu munuaispoliklinikasta, munuaistautien vuodeosastosta ja dialyysihoidon tiloista. Tiloissa on myös täysin omatoimisen dialyysihoidon tila ”OmaHemo”. Kolmas kerros sisältää infektiopoliklinikan ja infektiosairauksien vuodeosaston. Infektio-osaston yhdeksän ilmaeristyshuonetta on tehty puhdastilaelementeistä ja niille kuljetaan erillisen luhtikäytävän kautta.

Rakennuksen visuaalisena teemana on Längelmävesi. Rakennuksessa on kolmikerroksinen Markku Salon lasitaideteoskokonaisuus nimeltään ”Veden tarinoita”.

Lisätietoa rakennuksen toiminnasta löytyy Pshp:n sivuilta..