Lasten ja nuorten keskus eli L-siipi kuuluu Tays uudistamisohjelman ns. etupihahankkeeseen, johon sisältyvät N-siipi (Sydänkeskus), D-siipi sekä maanalainen pysäköintilaitos. L-siipi sijoittuu uuden sisääntuloaukion reunalle. Rakennuksen pääasiallinen sisäänkäynti on uuden D-rakennuksen pääsisäänkäynnin kautta 1.kerroksen tasossa. 1.kerroksen tasossa suoraan ulkoa on lasten päivystyksen sisäänkäynti ja ambulanssipiha. Keskus on jaettu A ja B osiin. A‐osaan sijoittuvat lastentautien ja b‐osaan lasten‐ ja nuorisopsykiatrian uudet tilat. Rakennuksen suunnittelussa erityisesti huomioitu lapsipotilaiden perheenjäsenten läsnäolo sairaalassa.